Porezna uprava je na svojim Internet stranicama objavila obavijest poslodavcima da nisu obvezni na Obrascu JOPPD iskazivati ona prava svojih radnika koja njihovi radnici imaju sukladno posebnim propisima kao što je pravo za dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem invalidnim osobama (slijepe osobe, osobe oboljele od distrofije, multipleks skleroze i slično), a prema kojima poslodavci nisu obvezni isplaćivati naknadu odnosno koja ne utječu na ukupan fond radnih sati.
Poslodavci su dužni iskazivati samo ona prava za koje imaju obvezu isplate naknade plaća odnosno za ona prava kada njihov radnik ne radi ili radi u nepunom radnom vremenu kao što je bolovanje na teret nositelja osiguranja/državnog proračuna, pravo na rad s polovicom radnog vremena, pravo na rodiljni/roditeljski dopust i slično.   Porezna uprava objavila je i podsjetnik o novim uplatnim računima jer su Naredbom o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godine (Narodne novine br. 120/13.) objavljene brojčane oznake prihoda na koje će se uplaćivati obveze prikazane na Obrascu JOPPD s početkom primjene od 1. siječnja 2014.
Jednako tako, prema tom podsjetniku navodi se da ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.