Porezna uprava objavila je na svojoj Internet stranici da su izmijenjene kontrole Obrasca JOPPD koje se odnose  na ispravak Obrasca, i to na način:
-  pod I., II., te od 1. do 10.2. stranice B Obrasca JOPPD oznake 2 (ispravljujućeg obrasca) obvezno se upisuju podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,
- ukoliko se radi ispravak kojima su vrijednosti u kolonama 11. – 17. nule (0 ili 0,00), tada i vrijednost u polju 10 (sati rada) mora biti 0,
- iskazivanje ispravnih podataka,  ukoliko se radi o različitim vrstama primitaka (različitoj kombinaciji oznaka 6.1. i 6.2.) moguće je jedino putem nadopune Obrasca JOPPD (Obrasca JOPPD s oznakom 3).

  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.