Obrazac IP
Poslodavci i isplatitelji plaće i mirovine obvezni su popunjavati Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak na temelju podataka iz Evidencije o dohotku od nesamostalnog rada ili analitičke evidencije plaća te drugih isprava (isplatnih lista, obračuna neisplaćene plaće, knjige blagajne, izvatka žiroračuna, naloga za uplatu odnosno isplatu i sl.). Podaci se u ovo Izvješće – Obrazac IP unose najkasnije u roku od 15 dana od proteka mjeseca u kojemu su isplaćeni primici po osnovi nesamostalnog rada.
Sadržaj Obrasca IP je propisan (link), a unesene podatke u Obrazac IP poslodavac, isplatitelj primitka odnosno plaće i mirovine ovjerava svojim potpisom.
U Obrazac IP podaci se unose putem računala, strojno, odnosno ručno tintom ili kemijskom olovkom. Uneseni podaci ne smiju se brisati ni ispravljati, a ako se pogriješi, pogrešku treba precrtati vodoravnom crtom te ovjeriti potpisom odgovorne osobe.
Obrazac IP se ne predaje u Poreznu upravu, dostavlja se samo radniku, umirovljeniku i osobi koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada najkasnije do 31. siječnja 2018. godine za 2017. godinu. Potvrda o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada člana posade broda ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.