Na upit gđe A. A. stručne suradnice “P. k.” iz  Z., a u svezi upisa šifre općine u obrazac ID odnosno koja oznaka šifre općine se upisuje u zadano polje, u nastavku odgovaramo: Odredbama čl. 19., st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03. - u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da poslodavac i osoba koja ima obveze poslodavca iz čl. 8. Pravilnika te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa iz čl. 4., t. 2., 3., 4., 5., 12., 13., 14.4., 30., 35., 36. i 38. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja obvezan je sastaviti mjesečno “Izvješće o primicima od nesamostalnog rada, obračunanom porezu, prirezu i doprinosima u mjesecu .... godine....” (Obrazac ID) i dostaviti ga ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu (pravne osobe) ili prebivalištu/uobičajenom boravištu (fizičke osobe) do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec. Podaci koje sadržava Obrazac ID propisani su čl. 19., st. 2. Pravilnika, a pod VI. upisuju se podaci o ukupnom porezu na dohodak, prirezu porezu na dohodak, razrađeni po općinama i gradovima u kojima posloprimci imaju prebivalište ili uobičajeno boravište, i to šifra općine/grada, naziv ...