Mišljenja.hr

Obrazac e-trgovina se podnosi do 20. siječnja

Datum objave: 13.01.2022.

Još nemate pretplatu na misljenja.hr? Pretplatite se na idućih 12 mjeseci za već od 30-tak kuna mjesečno  klikom miša ovdje!
Ako pretplata kojim slučajem istekne, obnova pretplate se naknadno nakon isteka jednostavno i brzo obavlja kako je opisano ovdje.


Sukladno čl. 163., st. 7. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisana je obveza, a radi praćenja jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 26.a, st. 1., 2. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, vođenja Pregleda telekomunikacijskih usluga, radio i TV-emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU o ukupnoj vrijednosti:
a) obavljenih isporuka dobara na daljinu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar Europske unije ne podliježe plaćanju PDV-a u skladu s čl. 5., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik, te
b) telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga koje obavlja osobama koje nisu porezni obveznici i koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici.

Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU porezni obveznik sukladno čl. 163., st. 8. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost podnosi Poreznoj upravi do 20. siječnja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu. U slučaju ako je porezni obveznik tijekom tekuće godine obavio isporuke iz čl. 26.a, st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost u vrijednosti većoj od 77.000,00 kuna obvezan je podnijeti Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je obavio isporuku kojom je prešao prag od 77.000,00 kuna.

Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU se prema čl. 163., st. 9. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost podnosi na Obrascu e-trgovina putem aplikacije za elektroničku predaju Obrasca e-trgovina.

« Povratak

Može vas zanimati