Dohodak od zajedničke djelatnosti, odnosno zajedničke imovine i imovinskih prava čini razlika poslovnih primitaka i poslovnih izdataka zajedničke djelatnosti bez obzira na broj supoduzetnika – ortaka (partnera). Ostvareni dohodak od zajedničke djelatnosti u 2015. podnosi se na Obrascu DOH-Z kojeg podnosi nositelj zajedničke djelatnosti Ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu do 31. siječnja 2016. sukladno čl. 83., st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak. Uz ostvarene primitke i izdatke koji su evidentirani u knjizi primitaka i izdataka, sve naknade koje su isplaćene supoduzetnicima (npr. za rad, zakupnina i sl.) ako su iskazane kao poslovni izdatak zajedničke djelatnosti povećavaju dohodak supoduzetnika. Jednako tako, ako je supoduzetnik imao izdatke koji nisu evidentirani kao izdatci od zajedničke djelatnosti, ti izdaci smanjuju dohodak tog supoduzetnika od zajedničke djelatnosti. To se iskazuje na pregledu poslovnih primitaka i izdataka (v. toč. 6. niže) Prema čl. 83., st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak uz obrazac DOH-Z treba priložiti:
1. ugovore i isprave o zajedničkoj djelatnosti i odnosima između supoduzetnika međusobno i zajedničke djelatnosti i supoduzetnika, ako se oni već ne nalaze u nadležnoj ispostavi Porezne uprave,
2. ugovore i isprave o otuđenju zajedničke djelatnosti ili dijelova zajedničke ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.