Na temelju čl. 6. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01. i 94/01.) radi jedinstvenog postupanja pri obradi i knjiženju godišnje prijave poreza na dobit za 2001. godinu, službenicima Porezne uprave daje se sljedeći naputak: USKLAĐENJE PREDUJMOVA ZA 2001. GODINU - STANJE NA računu 1651 Početna stanja s 1. 1. 2002. knjižena su s više stavaka, i to: - posebnom stavkom dug odnosno preplata nastala u razdoblju do 31. 12. 2000., - posebnom stavkom dug odnosno preplata nastala u 2001., - posebno zadužene kamate za svaku godinu. Uvidom u knjiženje na navedenom računu uočeno je da postoje neraščišćena dugovna, odnosno preplatna salda. Skrećemo pozornost da je potrebno prekontrolirati sva knjiženja na ovom računu gdje postoje dugovna, odnosno preplatna salda, kao i provesti sva eventualno nedostajuća knjiženja, kako bi se stanja svela na realna. Predujmovi poreza na dobit plaćeni do 11. 2. 2002., a koji se odnose na 2001., priznat će se u izmirivanje porezne obveze za 2001. Ako nije obavljen povrat po poreznoj prijavi za 2000., razlika za povrat kao i zaštitna kamata na iskazanu razliku za povrat po poreznoj prijavi za 2000., uračunava se u predujam poreza na dobit ...