Prije početka sistemske obrade godišnjih prijava ovlašteni djelatnici u područnim uredima trebaju putem zadane aplikacije ISPU izvršiti blokadu isplatitelja dohotka od nesamostalnog rada koji nisu uplaćivali porez i prirez na ovu vrstu dohotka u 2001. (račun 1406 u 2001.), čime će se onemogućiti sistemska obrada godišnjih prijava za njihove posloprimce. Budući da je čl. 27., st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01.) propisano da posloprimac nije dužnik poreza na dohodak, za porez iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada koji je poslodavac obračunao i obustavio, ali ga nije uplatio, a naknadno je nad poslodavcem otvoren postupak stečaja ili sanacije, prema st. 2. istoga članka posloprimac može pod propisanim uvjetima i na temelju podnesene godišnje porezne prijave zahtijevati povrat obračunanog i obustavljenog poreza na dohodak. Prema tome, u skladu s navedenim odredbama, ne smije se vršiti blokada isplatitelja dohotka s dugom za 2001. na računu 1406, nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili sanacije. Nakon početka sistemske obrade godišnjih prijava poreza na dohodak više neće biti moguće vršiti spomenute blokade, već samo deblokade isplatitelja dohotka koji će u tijeku 2002. podmiriti dug poreza i ...