Ministarstvo financija, Porezna uprava dalo je mišljenje Kl.: 410-01/13-01/3555 od 28.10.2013. u kojem se navodi da je promet gotovinom plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka, ako Zakonom nije uređeno drugačije. Prema navedenom gotovinom se ne smatra doznaka virmanskom uplatom sa računa na račun te plaćanje općom uplatnicom na račun. Za plaćanja koja se ne smatraju gotovinom, dakle za plaćanje sa računa na račun ili za plaćanje uplatnicom na račun, prema daljnjim odredbama Zakona nije potrebno provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa. lako više ne postoji obveza da se obračunska plaćanja provode preko računa (kompenzacija, cesija, asignacija i slično), u naravi ovo su plaćanja koja se ne mogu smatrati plaćanjem u gotovini stoga se kod ovih plaćanja ne traži provedba postupka fiskalizacije izdavanja računa. Dakle, plaćanja kao što su kompenzacija, cesija, asignacija, izjava o prijeboju ne podliježu fiskalizaciji. Međutim, nema zapreke da se fiskalizira svaki račun pa i onaj koji se naplaćuje na račun, samo to će se u tom slučaju kao oznaka plaćanja staviti oznaka T.   Ovo mišljenje u cijelosti ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.