U vezi upita zaprimljenog putem elektroničke pošte u kojem navodite da je tvrtka P. k. d.o.o. zastupnik inozemne tvrtke koja prodaje transformatorska ulja i posao obavlja preko tvrtke P. d.o.o. i kojim pitate da li se pri uvozu transformatorskog ulja tarifne oznake KN 2710 19 93 obračunava i plaća trošarina te u kojem iznosu te pitate da li se i za transformatorska ulja tarifne oznake KN 2710 19 47 obračunava i plaća trošarina, u nastavku odgovaramo. Člankom 83. stavak 2. točka 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) trošarinski proizvod tarifne oznake KN 2710 19 93 smatra se energentom, a stavkom 8. istog članka propisano je da se trošarina plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje i električnu energiju, osim ako Zakonom nije drugačije propisano. Člankom 84. stavak 3. Zakona nije propisana visina trošarine za navedeni energent, već se trošarina određuje i plaća prema namjeni korištenja i prema iznosu propisanom za jednakovrijedno pogonsko gorivo, odnosno gorivo za grijanje iz članka 84. stavak 3. Zakona. Odredbe glede, proizvodnje, prerade, skladištenja, kretanja u sustavu ...