Vezano na Vaš upit u kojem tražite tumačenje glede oporezivanja plovila posebnim porezom, u situaciji kada trgovačko društvo prodaje fizičkoj osobi plovilo nabavljeno na domaćem tržištu 30. kolovoza 2002. godine i korišteno za gospodarske svrhe sve do 2010. godine, a koje je registrirano kod lučke kapetanije i upisano u Upisnik brodica za gospodarske svrhe, u nastavku odgovaramo.

Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine br. 139/97,, 105/99,, 127/00,, 107/01,, 95/04,, 94/09, i 21/10,) između ostalog, uređuje:

1. plaćanje posebnog poreza na plovila koja se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj i

2. plaćanje posebnog poreza na promet upotrebljavanih plovila koja kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe, ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost.

Prema članku 3. stavku 1. točki 4. navedenog Zakona, predmet oporezivanja je plovilo - brod ili brodica (jahta) i čamac unutarnje plovidbe, koje služi športu, razonodi ili rekreaciji koje se uvozi ili proizvodi i prodaje u Republici Hrvatskoj.

Sukladno članku 7. stavak 4. predmetnog Zakona, plovila čija je namjena obavljanje registrirane djelatnosti, oslobođeni su plaćanja posebnog poreza. Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza nadležna carinarnica utvrđuje odobrenjem ...