Upit vezano za obračunavanje posebnog poreza na motorna vozila, gdje ističete da je Vama kao poduzeću registriranom za djelatnost domaćeg i međunarodnog otpremništva od stupanja na snagu Zakona o posebnom porezu na motorna vozila onemogućeno pružanje špediterskih usluga. Prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13., i 115/16.) i Zakonu o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (Narodne novine br. 92/01.) otpremnici nisu subjekti niti stranke u sustavu oporezivanja motornih vozila posebnim porezom, osim ako motorno vozilo uvoze/unose za vlastite potrebe, budući se ne radi o uvozu i postupku carinjenja robe, mada mogu kao i bilo koja druga pravna ili fizička osoba zastupati poreznog obveznika u postupku podnošenja porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila ukoliko posjeduju pisanu punomoć obveznika plaćanja posebnog poreza. Stoga smatramo da Vam Carinska uprava u postupku oporezivanja motornih vozila posebnim porezom ni na koji načine ne može onemogućavati pružanje špediterskih usluga. Želimo Vas također obavijestiti da je Carinska uprava u svrhu obavještavanja građana i pravnih osoba o postupku plaćanja posebnog poreza na motorna vozila pored niza obavijesti na web stranici Carinske uprave dala i ...