Upiti vezano za obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila koje ste Vi kao trgovac rabljenim motornim vozilima unijeli na područje Republike Hrvatske i na koje do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 115/16.) nije nastala obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila a kojima obveza plaćanja nastaje u 2017. te o odabiru načina utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila.

Članak 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 115/16.) i čl. 51. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.) odnose se na rabljena motorna vozila koja su zatečena na zalihi kod trgovca rabljenim motornim vozilima i na koja nije na dan stupanja na snagu Zakona nastala obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza. Za vozila koja su zatečena na zalihi obveznik je plaćanja trgovac rabljenim motornim vozilima kada vozilo proda ili nabavi za vlastite potrebe, a poreznu prijavu mora podnijeti na svoje ime u roku od 15 dana od prodaje a u svakom slučaju do 1. lipnja 2017. Trgovac rabljenim motornim vozilima ...