Mišljenja.hr

Obračunavanje PDV-a primjenom preračunane stope

Datum objave: 30.06.2004., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/04-01/208

Društvo lBCI d.o.o., postavilo nam je upit o primjeni preračunane stope poreza na dodanu vrijednost od 18,0328%. Naime, društvo je sklopilo ugovor sa drugom pravnom osobom. Ugovorom su utvrđeni novčani iznosi koje lBCI d.o.o. treba platiti pravnoj osobi, s tim da porez na dodanu vrijednost nije posebno naveden, a nije naznačeno je li porez na dodanu vrijednost sadržan u ugovorenom iznosu. Stoga je postavljeno pitanje smatra li se da je u ugovorenom novčanom iznosu sadržan i ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak