Predmetnim dopisom ukazali ste na izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje stupaju na snagu 01.01.2010. godine (objavljene u Narodne novine br. 87/09.) i novi Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.) koji također stupa na snagu 01.01.2010. godine. Ističete da prema važećim propisima postoji mogućnost neobračunavanja trošarine u trenutku uvoznoga carinjenja samo za naftne derivate (uz zadovoljenje propisanih uvjeta), a da će odgodu plaćanja trošarine od 01. siječnja 2010. godine biti moguće, sukladno Zakonu o trošarinama, primijeniti i na drugu trošarinsku robu (alkohol i alkoholna pića, duhanske proizvode, energente i električnu energiju).

Zamolili ste tumačenje:

- da li je potrebno ili nije potrebno, temeljem odredbi važećih propisa, prilikom uvoznog carinjenja obračunati i uplatiti PDV i na iznos trošarine (i naknade za financiranje i održavanje javnih cesta), obzirom na činjenicu da se trošarina (i naknada) u trenutku uvoznoga carinjenja i na iznos trošarine, ako se plaćanje iste odgađa te da li je potrebno naknadno obračunati PDV na iznos trošarine ako ista nije bilo obračunato u trenutku uvoznog carinjenja,

- da li je potrebno naknadno obračunati PDV na iznos trošarine i naknade za financiranje ...