Članak 12.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 81/13.) stopu zakonskih kamata na kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika i poduzetnika te osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane tražbine određuje kao referentnu stopu uvećanu za 8 postotnih poena. Referentnu stopu za referentno razdoblje određuje HNB i objavljuje se u Narodnim novinama 1. siječnja i 1. srpnja.   Ove izmjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi primjenjuju se na ugovorne obveze od 30. lipnja 2013., a za prethodna razdoblja primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.   Za za isporuku robe ili usluge obavljene prije 30. lipnja 2013. (zaključno s 29. lipnja 2013.) zakonska zatezna kamata u odnosima između poduzetnika i osobe javnog prava (grad, općina, država i dr.) kao vjerovnika te u potrošačkim ugovorima u kojima su kupci (dužnici) građani, zatezna se kamata utvrđuje sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima 15%, odnosno 12%.   Na sve ugovorne obveze koje su nastale poslije 29. lipnja 2013. za obračun zatezne kamate treba primijeniti stopu od 12,40% godišnje, i to do 1. siječnja 2014.
Od 1. siječnja ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.