Tumačenje trošarinskih propisa i pojašnjenje ranije dostavljenog mišljenja KLASA: 410-19/16-03/184, UR- BROJ: 513-02-1752/2-16-2, od 2. ožujka 2016. (link),  a vezano uz obračun trošarine na kruta goriva te korištenje odgovarajućeg koeficijenta bruto toplinske vrijednosti iskazane u analitičkim izvješćima o tehničkim karakteristikama krutih goriva. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.  i 45/16.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člankom 98. zakona definirani su trošarinski obveznici na kruta goriva (ugljen, koks i lignit), čl. 99. zakona i Glavom XXI. Pravilnika propisane su odredbe koje se odnose na te obveznike i postupak obračuna trošarine. Člankom 84. st. 1. Zakona određeno je, između ostaloga, da je trošarinska osnovica za kruta goriva Gigajoul bruto toplinske vrijednosti, a st. 3. t. 7. istog članka propisana je visina trošarine za poslovnu i neposlovnu uporabu. Člankom 116. Pravilnika propisano je da kada ...