Objašnjenje za primjenu ispravnog trošarinskog po­stupanja u vezi pravilnog obračuna trošarine na kruta goriva s obzirom na podatke o toplinskoj vrijednosti uzoraka iz pratećih analitičkih izvješća (laboratorijskih certifikata) koji se prilažu uz uvoznu carinsku deklara­ciju od strane trošarinskih obveznika te ujedno tražite pojašnjenje u vezi prihvata tih izvješća u slučaju kada su izdana u ranijem vremenskom periodu, odnosno da li je propisano koliko vremenski stara izvješća mogu biti. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Eu­ropsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člankom 98. Zakona definirani su trošarinski obve­znici na kruga goriva (ugljen, koks i lignit) sukladno Zakonu, a čl. 99. Zakona i Glavom XXI. Pravilnika propi­sane su odredbe koje se odnose na te obveznike. Člankom 84. st. 1. Zakona određeno je, između ostaloga, da je trošarinska osnovica za kruta goriva Gigajoul bruto toplinske vrijednosti ...