Nadopuna upita vezana uz obračun trošarine na alko­holno piće koje bi dobivali miješanjem dva alkoholna pića puštena u potrošnju. U opisanom slučaju mijenja se KN oznaka utrošenih alkoholnih pića u odnosu na KN oznake novo dobivenog alkoholnog pića - koktela. Stoga je proizvođač alkoholnih pića dužan, sukladno Zakonu o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) postu­piti na način da plati trošarinu na proizvedeno alkoholno piće - koktel a zatim ostvaruje pravo na povrat trošarine plaćene u Republici Hrvatskoj na alkoholna pića koja su upotrijebljena za proizvodnju. Povrat plaćene trošarine propisan je u Glavi VII. Zakona o trošarinama a detaljnije je uređen u Glavi VII. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.). Mjesnu nadležnost carinskih ureda u Republici Hrvat­skoj možete provjeriti na poveznici - lnik, a njihovi kontakt podaci i radno vrijeme dostupni su na poveznici - link, u dokumentu: Adre­sar Carinske uprave - novi od 1. 9. 2017.

28.11.2018.: Pitanje o zakonitoj proizvodnji alkoholnih pića. U upitu ...