Na upit porezne obveznice, "A.A.", u svezi načina obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke ako obrtnik ima prijavljeno sezonsko poslovanje, primjerice od 1. travnja do 30. rujna i za to je razdoblje prijavljen na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, u nastavku odgovaramo: Člankom 4. točkom 1. Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (Narodne novine br. 119/09.; dalje u tekstu Zakon), propisano je da se poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke plaća na primitke od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti), djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te od djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga, a prema Zakonu o porezu na dohodak. Prema članku 5. stavku 1. Zakona, primitkom iz članka 4. točke 1. Zakona od kojeg se obračunava i plaća poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, smatra se ostvareni ukupan dohodak od samostalne djelatnosti za koji je podnesena godišnja prijava poreza na dohodak, umanjen za propisana umanjenja dohotka, umanjen za preneseni porezni gubitak, te umanjen za konačnu godišnju obvezu poreza na ...