Upit se odnosi na obračun posebnog poreza na nova motorna vozila  kod predstavničkih ureda, uvoznika i generalnih zastupnika u Republici Hrvatskoj. Člankom 5. st. 2. i 3. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila propisano je da je prodajna cijena iz obavijesti proizvođača, predstavničkog ureda i trgovca, koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke vozila, porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza na motorna vozila te će se primjenjivati na sve trgovce koji u Republici Hrvatskoj prodaju nova motorna vozila te marke. Ako pojedinih modela novih motornih vozila nema u prodaji kod generalnog zastupnika, a time ni njihove preporučene prodajne cijene, tada je porezna osnovica za obračun posebnog poreza na motorna vozila cijena izražena na računu trgovca koji prodaje takvo vozilo. Nadalje, trgovina novim motornim vozilima u Republici Hrvatskoj nije ograničena pa slijedom toga generalni zastupnik određene marke vozila ne može ostalim trgovcima motornih vozila iste marke vozila uvjetovati koji se modeli vozila mogu prodavati na hrvatskom tržištu.  

...