Zanima Vas obračun posebnog poreza na motorno vozilo proizvedeno 1995. g., a koje, prema Vašim navodima, spada pod specijalna vozila od posebnog značenja za tehničku kulturu. Plaćanje posebnog poreza na motorna vozila regulirano je Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.)  i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.). Više o postupku prijave i obračuna posebnog poreza na motorna vozila možete naći na web stranici Carinske uprave (i na linku). Nadalje, obvezni ste platiti naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima koja je u nadležnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali Rješenje o naplati naknade ispostavlja Carinska uprava u ime i za račun Fonda. Osnova za obračun naknade za gospodarenje otpadnim vozilima je masa motornog vozila koja je navedena u homologacijskom dokumentu ili tehničkoj dokumentaciji vozila, a obračunava se na način da se od mase vozila oduzme 115 kg i dobivena razlika pomnoži s 0,60 kn. Kako ste u svom upitu naveli da ste upoznati s informativnim kalkulatorom koji se nalazi na stranicama Carinske uprave, možemo samo napomenuti kako Carinska uprava nije u zakonskoj ...