Mišljenja.hr

Obračun poreza, prireza i doprinosa na isplaćene plaće prema sudskim presudama

Datum objave: 08.07.2004., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/04-01/924

U svezi s upitom OŠ A. M. o načinu isplate plaće sa zakonskom zateznom kamatom prema pravomoćnoj presudi Općinskog suda u Zagrebu, u nastavku odgovaramo: Člankom 33., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisano je da predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac ili sam porezni obveznik. Člankom 18., st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03. i 1..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak