Mišljenja.hr

Obračun poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice

Datum objave: 23.04.2003., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-20/03-01/41

Na upit gosp. M. B. o plaćanju poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice, u nastavku odgovaramo. Člankom 11., st. 8. Zakona porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. i 153/02.) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu određene posebne dijelove nekretnine razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva nekretnina, do iznosa vrijednosti njihovog suvlasništva, odn..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak