Mišljenja.hr

Obračun poreza na promet nekretnina kod zamjene nekretnina između grada i privatnih vlasnika

Datum objave: 09.10.2015., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-20/15-01/41

Zaprimili smo vaš upit o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom zamjene nekretnina. U upitu navodite kako je grad dao izraditi Parcelacijski elaborat u svrhu uređenja ulice u gradu, a u skladu s Urbanističkim planom uređenja grada. U postupku parcelacije vrši se zamjena zemljišta između grada i privatnih vlasnika na način da privatni vlasnici parcelacijom stječu novoformirane nekretnine manje površine od postojećih nekretnina u njihovom vlasni&sc..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak