Društvo "S." iz S. postavilo nam je upit kakav porezni tretman prilikom daljnje prodaje imaju poslovni prostori sagrađeni 89.-90. godine i kupljeni kao "stare" nekretnine. U upitu se navodi da je prije prodaje poslovnih prostora izvršena njihova adaptacija izvođenjem radova za koje nije trebalo ishoditi građevinsku dozvolu (izrada fasade, postavljanje pločica, zamjena stakala, zamjena bravarije). Na navedeni upit u nastavku odgovaramo. Odredbama čl. 2., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novosagrađenih građevina, opreme i sl.) i na sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu. Prema čl. 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. i 153/02.) propisano je da se prometom nekretnina ne smatra stjecanje novosagrađenih građevina koje se oporezuju prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dok se novosagrađenim građevinama smatraju građevine ili njihovi dijelovi koji su sagrađeni, isporučeni ili plaćeni nakon dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Središnji ured Porezne uprave dao je tumačenje kl.: 410-19/02-01/438, ur. br.: 513-07/02-2 od 2. prosinca ...