U svezi s upitom Prve stambene štedionice je li isplatitelj dohotka dužan od obveznika poreza na dohodak zatražiti pismeni dokaz za koju vrstu djelatnosti je upisan u registar poreznih obveznika ili obrtni registar i je li isplatitelj dohotka za takve porezne obveznike dužan obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza po odbitku, u nastavku odgovaramo: Prema čl. 17., st. 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.,150/02. i 163/03.) porezni obveznik iz čl. 15., st. 4., t. 2. i 3. ovoga Zakona može na vlastiti zahtjev utvrđivati dohodak u skladu s čl. 18. do 22. ovoga Zakona pod uvjetom da se upiše u registar poreznih obveznika (čl. 38., st. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03.,188/03. i 198/03.). Osoba koja se bavi posredovanjem može registrirati djelatnost u Uredu za gospodarstvo u smislu čl. 1. Zakona o obrtu i prema čl. 15., st. 1. Zakona o porezu na dohodak obveznik je poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji utvrđuje u skladu s čl. 18. do 22. Zakona o porezu na dohodak. Člankom 18., st. 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da je dohodak od samostalnih djelatnosti ...