U vezi s vašim upitom o poreznim obvezama poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost u slučaju kada se radi o obrtnicima koji imaju registriranu djelatnost i uz to obavljaju i neku drugu povremenu samostalnu djelatnost, a za koje prema vašim tvrdnjama isplatitelji naknada po ugovorima o djelu različito postupaju, odgovaramo u nastavku. Prema odredbi čl. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), poduzetnik, a time i možebitni porezni obveznik je pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda. Kod osoba koje obavljaju obrtničku djelatnost i uz to povremenu samostalnu djelatnost, poduzetničkom djelatnosti u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, smatra se njihova ukupna djelatnost. Ako ove osobe obavljajući isporuke u okviru svoje poduzetničke djelatnosti ostvaruju primitke veće od 85.000,00 kuna, obveznici su poreza na dodanu vrijednost prema odredbi čl. 6., st. 1., t. 1. Zakona, za sve isporuke u okviru svoje poduzetničke djelatnosti koje podliježu oporezivanju što u konkretnom slučaju znači po osnovi obrtničke djelatnosti i po osnovi druge povremene djelatnosti koju samostalno obavljaju. Prema tome, porezni obveznik je isporučitelj odnosno izvršitelj usluge, a ...