U svezi sa upitom Porezne uprave, Područni ured Split, Ispostava Split koji se odnosi na predmet isplate razlika mirovine poreznom obvezniku, nastavno odgovaramo. Odredbama članka 45. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate, prema propisima koji važe na dan isplate dohotka od nesamostalnog rada. Međutim, člankom 45. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak i članka 61. stavak 9. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06.) propisana je iznimka od načina obračuna predujma poreza na dohodak propisanog prema stavku 2. članka 45. toga Zakona. Prema odredbama članka 45. stavak 3. točka 2. Zakona o porezu na dohodak predujam poreza na dohodak od ostvarene mirovine ili razlike mirovina iz članka 14. istoga Zakona koje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje u tijeku kalendarskog mjeseca za više proteklih poreznih razdoblja (kalendarskih godina) obavlja se na način da se u obračunu primjenjuju propisi koji su važili na dan kada je mirovina prema rješenju dospjela za isplatu. Prema članku 65. stavak 3. točka 3.3. Pravilnika o porezu na dohodak obrazac " ...