Od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, primili smo upit koji se odnosi na oporezivanje mirovine koje HZMO isplaćuje nasljednicima nakon smrti korisnika mirovine. Nastavno odgovaramo. U skladu s odredbama čl. 2., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) i čl. 2., st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01.) obveznik poreza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Prema čl. 2., st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak obveznik poreza na dohodak je i nasljednik za sve porezne obveze koje proistječu iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti, pa ima obvezu u ime i za račun ostavitelja podmiriti dospjele obveze do vrijednosti naslijeđene imovine odnosno nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka. U skladu s odredbama čl. 12., st. 1., t. 2. Zakona o porezu na dohodak primicima od nesamostalnog rada od kojih se utvrđuje dohodak koji podliježe oporezivanju, smatraju se i mirovine i drugi dohoci iz prijašnjih odnosa po osnovi nesamostalnog rada bez obzira tko ih isplaćuje, a prema odredbama čl. 33., st. 1. istog Zakona predujam poreza na dohodak ...