U vezi upita poreznog obveznika M. F. o ispravnosti obrade prijave poreza na dohodak za 2004. godinu, u nastavku odgovaramo: Poreznom obvezniku gosp. M. F. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je u 2004. isplatio mirovinu u iznosu od 56.995,66 kuna pri čemu je uplaćen porez na dohodak i prirez porezu na dohodak u ukupnom iznosu 1.828,39 kuna (obrazac PK-1 za 2004.) o čemu je HZZO izdao potvrdu koja je priložena uz poreznu prijavu za 2004. Tijekom 2004. poreznom obvezniku isplaćena je i razlika mirovine na temelju Rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja iz 1999. prema kojem je stekao status hrvatskog ratnog vojnog invalida i ostvario pravo na osobnu invalidninu i posebni doplatak. Budući da je HZMO istovremeno izdao i potvrdu o isplaćenoj mirovini i razlici mirovine za 2004. u ukupnom iznosu od 107.405,62 kuna i obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak u ukupnom iznosu 10.044,25 kuna, porezni obveznik smatra da je Porezna uprava, Područni ured  Z., Ispostava Z. VI pogrešno postupila pri obradi prijave poreza na dohodak za 2004. Mišljenja je da se pri obradi prijave poreza na dohodak trebao obračunati cjelokupan ...