Mišljenja.hr

Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za rad sa skraćenim radnim vremenom

Datum objave: 06.12.2004., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/04-01/1651

Na upit gđe N. T. u vezi s obračunom poreza na dohodak i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje na naknade za rad sa skraćenim radnim vremenom zbog teže hendikepiranog djeteta, u nastavku dajemo sljedeće mišljenje. 1. Člankom 6. st. 2. t. 2.1.2. i 2.1.4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.), propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge i to primici po posebni..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak