Mišljenja.hr

Obračun poreza na dodanu vrijednost, komunalno društvo

Datum objave: 06.02.2006., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 363-01/06-01/4

Grad Kraljevica, Jedinstveni upravni odjel, Kraljevica, obratio nam se s upitom o obračunu poreza na dodanu vrijednost. Naime, Grad Kraljevica kao davatelj koncesije i društvo "A" d.o.o. kao korisnik koncesije, sklopili su 7. prosinca 2000. godine Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova opskrbe plinom na području Grada Kraljevice, a 18. lipnja 2003. sklopljen je Aneks broj 1 Ugovora o koncesiji. Cijena priključka koja uključuje sve radove i uređaje do ormarića, uključuju..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak