Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se s pitanjem u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na časopis „A“ kojeg kao tiskani medij u prosječnoj nakladi od 500 primjeraka, tri puta godišnje objavljuje Udruga „B“ (u daljnjem tekstu: Udruga) te, kako je navedeno, čija redakcija nema statut medija. Napominje se da se radi o filmskom časopisu financiranom najvećim dijelom iz Udruzi odobrenih sredstava na natječajima (Hrvatski audiovizualni centar – HAVC, Grad Zagreb, Ministarstvo kulture, Društvo hrvatskih filmskih redatelja). U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. točkama 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. Sukladno članku 6. Zakona porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat te djelatnosti. Prema odredbama članka 38. stavka 3. točke c) Zakona PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine ...