Ponovljena novost od 27. prosinca 2017. Obračun plaće za prosinac 2016. ovisi o tome kada će plaća biti isplaćena.
Ako će plaća za prosinac biti isplaćena 31. prosinca 2016., odnosno prije 1. siječnja 2017. godine obračun se obavlja kao i za prethodnih jedanaest mjeseci.
Međutim, ako će plaća biti isplaćena nakon 31. prosinca 2016., prilikom obračuna, tj. isplate potrebno je uvažiti nove odredbe Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.) kako smo objavili u našoj novosti od 16. prosinca 2016. (link). Dakle, kako je već objavljeno zbog važnosti ove teme ponavljamo da pri obračunu plaće za prosinac 2016. koja će se isplatiti u siječnju 2017. treba uvažiti slijedeće: Osobni odbitak je sljedeći: osnovni osobni odbitak – 3.800,00 kn osnovni osobni odbitak za umirovljenike 3.800,00 kn osobni odbitak za porezne obveznike iz I. skupine po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara – 3.800,00 kn osobni odbitak za porezne obveznike iz II. skupine po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske – 3.800,00 kn. Uvećanje osnovnoga osobnog odbitka izračunava se primjenom ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.