U svezi vašeg dopisa klasa:471-02/03-01/1339, ur. broj:513-07-01-03-2 od 5. rujna 2003. godine koji je u Središnjem uredu zaprimljen 22. rujna 2003. godine u nastavku odgovaramo. Odredbama člana 3. stavak 2. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01. i 94/01.) propisano je da Poreza uprava obavlja i poslove što se odnose na nadzor obračunavanja, naplatu i ovrhu radi naplate obveznih doprinosa, te podnošenja prekršajnih prijava i vođenja prekršajnog postupka zbog povrede propisa o plaćanju obveznih doprinosa. Kako je odredbama članka 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01.-ispravak i 150/02.) propisano da su javna davanja: porezi, carine, pristojbe i doprinosi, te člankom 49. stavak 3. istog zakona da su porezni akti kojim se odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa porezno rješenje i zaključak, a odredbama članka 86. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02.) da se postupak naplate, obračunavanja i plaćanja kamata u slučaju neplaćanja doprinosa u propisanim rokovima, postupku povrata iznosa doprinosa plaćenih bez pravne osnove, jamstva, nadzora zakonitosti obračunavanja i plaćanja, žalbenog postupka, otpisa nenaplativih iznosa doprinosa i odgode plaćanja, provodi na način propisan Općim poreznim zakonom ...