Mišljenja.hr

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa, poreza i prireza porezu na dohodak od nesamostalnog rada

Datum objave: 06.10.2003., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 471-01/03-01/242

U svezi vašeg dopisa klasa:471-02/03-01/1339, ur. broj:513-07-01-03-2 od 5. rujna 2003. godine koji je u Središnjem uredu zaprimljen 22. rujna 2003. godine u nastavku odgovaramo. Odredbama člana 3. stavak 2. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01. i 94/01.) propisano je da Poreza uprava obavlja i poslove što se odnose na nadzor obračunavanja, naplatu i ovrhu radi naplate obveznih doprinosa, te podnošenja prekršajnih prijava i vođenja prekr&scaron..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak