Na upit u vezi s tumačenjem odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. – 94/09. i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 149/09.) koje propisuju oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za usluge u vezi s liječenjem I drugom zdravstvenom zaštitom, Središnji ured Porezne uprave dao je sljedeće tumačenje:

Prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 1. a) Zakona, porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Odredbom članka 11. stavak 1. točke b) Zakona i članka 63. Pravilnika propisano je da se porez na dodanu vrijednost ne plaća na usluge bolničke dijagnostike, liječenja i zdravstvene njege i s njima usko povezane usluge te isporuke dobara povezane s liječenjem koje se obavljaju sukladno propisima na području zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama. općim i specijalnim bolnicama i klinikama. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja poreza na dodanu ...