Od Središnjeg ureda Porezne uprave zatraženo je očitovanje, a vezano za pravnu osobu „A“.d.o.o. koja nije obveznik poreza na dodanu vrijednost i izdaje račun za uslugu prevođenja pravnoj osobi koja je porezni obveznik u Sloveniji, odnosno da li ista mora podnijeti zahtjev za izdavanjem PDV identifikacijskog broja, da li vrijednost navedene usluge prevođenja mora prikazati u Zbirnoj prijavi, te na koji se članak Zakona o porezu na dodanu vrijednost treba pozvati.   Na postavljeno pitanje je odgovoreno, a iz tog mišljenja dio citiramo u nastavku.   ..."Davatelj usluge prevođenja „A“.d.o.o. koji je mali porezni obveznik iz članka 90. stavka 1. Zakona, obvezan je podnijeti Poreznoj upravi zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja sukladno članku 77. stavku 4. Zakona. Obzirom da je sjedište poreznog obveznika kojemu se obavlja usluga prevođenja u Sloveniji, sukladno članku 17. stavku 1. Zakona navedena usluga prevođenja bit će oporeziva slovenskim PDV-om.
Porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a koji obavlja usluge sukladno članku 17. stavak 1. Zakona mora podnijeti Zbirnu prijavu.
U Zbirnu prijavu se unose sve isporuke dobara i usluga u Europskoj uniji obavljene poreznim obveznicima i pravnim osobama koje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.