Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika obratila nam se s pitanjima o obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost u poslovnim odnosima između trgovačkih društava - obveznika poreza na dodanu vrijednost i poljoprivrednika temeljem ugovora o kooperaciji, ugovora o poslovnoj suradnji ili ugovora o zajedničkoj proizvodnji. Ugovorima koji se odnose na proizvodnju ratarskih proizvoda utvrđuje se u pravilu površina na kojoj će poljoprivrednik uzgajati određenu kulturu, obveza poljoprivrednika da naručitelju isporuči (preda) određenu količinu ratarskih proizvoda te obvezu trgovačkog društva da poljoprivredniku za ugovorenu površinu mora isporučiti sjeme, zaštitna sredstva i gnojivo. Kod kooperacije u stočarskoj proizvodnji, trgovačka društva svojim kooperantima - poljoprivrednicima predaju svinje ili telad radi tova. Uz to im isporučuju smjesu za prehranu i lijekove. Nakon predaje utovljenih svinja i teladi, trgovačko društvo kooperantu obračunava ugovorenu naknadu po kilogramu prirasta. Pitanje je jesu li isporuke sjemena, zaštitnih sredstava i umjetnog gnojiva te isporuke svinja, teladi, hrane i lijekova od strane trgovačkog društva kooperantu, oporezive isporuke? Naše je mišljenje: Prema odredbi čl. 3., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) i čl. 3., st. 6. Pravilnika o ...