Porezni obveznik postavio je upit Središnjem uredu Porezne uprave o obračunu poreza na dodanu vrijednost u računima upravitelja zgrade. U upitu se navodi da je porezni obveznik unajmio apartman te temeljem ugovora o dugoročnom najmu preuzeo sve troškove održavanja, opremanja, komunalnih usluga i pričuve. Nadalje, navodi se da troškove za radove na zgradi koji se ne financiraju iz sredstava pričuve obavljene od strane poreznih obveznika koji su u sustavu PDV-a, upravitelj zgrade ne želi prefakturirati suvlasnicima s obračunanim PDV-om. Obzirom na mišljenje, KLASA: 410-19/02-01/103 od 10. svibnja 2002, postavljeno je pitanje o statusu troškova čije financiranje nije predviđeno iz sredstava pričuve, a odnose se na radove na zgradi obavljene od strane poreznih obveznika koji su u sustavu PDV-a.   Iz odgovora na postavljeno pitanje izdvajamo:   ..."U tom slučaju upravitelj zgrade - porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a kao isporučitelj usluge prema obvezno-pravnom odnosu koji postoji između njega i suvlasnika zgrade, izdaje račun s obračunanim PDV-om za obavljene građevinske usluge suvlasnicima koji nisu porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a. Isti nemaju pravo na odbitak pretporeza i u tom smislu su krajnji potrošači koji snose trošak PDV-a za obavljene ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.