Porezni obveznik iz dostavnog popisa (društvo „I“) obratio se upitom u vezi poreznog tretmana prefakturiranja troškova po osnovi sudske presude. U upitu se navodi da je temeljem Odluke trgovačkog društva „H“ od 12. travnja 2006. o izradi i utvrđivanju Plana podjele trgovačkog društva „H“ pod točkom 6.2. odlučeno da će se sve obveze i prava koje nastanu od dana upisa novih trgovačkih društava, a da su definirane sudskim odlukama, odlukama upravnih tijela i javnih bilježnika, te izvansudskim nagodbama u predmetima koji su kao sporni bili u postupku (sudski i dr.) prije upisa novih trgovačkih društava (koje će prema izjavi o osnivanju trgovačkog društva „X Holding“ voditi to društvo) dijeliti, odnosno prenositi na četiri nova društva (društvo „P“, društvo „I“, društvo „C“ i društvo „V) razmjerno visini temeljnog kapitala utvrđenog za svako pojedino novo društvo u izjavama o osnivanju. Prema navodima u upitu sada sve sudske sporove po točki 6.2. spomenute Odluke vodi društvo „I“ obzirom da mu je 2012. godine pripojeno društvo „X Holding“. U upitu se ...