U vezi s vašim upitom o obračunu poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost kod umjetničke djelatnosti koju obavljaju fizičke osobe koje nemaju status samostalnih umjetnika, već obavljaju neku drugu samostalnu djelatnost po kojoj osnovi su obveznici poreza na dodanu vrijednost, odgovaramo u nastavku. 1. Prema odredbi čl. 11. st. 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 82/04.) i čl. 65. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 55/04.), isporuke dobara i usluga koje obavljaju samostalni umjetnici oslobođene su poreza na dodanu vrijednost. Samostalnim umjetnicima se smatraju umjetnici koji samostalno obavljaju umjetničku djelatnost kao trajnu ili povremenu djelatnost uz potvrdu strukovne organizacije. Prema odredbi čl. 66. Pravilnika, mogu se odlučiti hoće li s isporukama dobara i usluga postupati kao s oporezivim isporukama. Sve ostale osobe koje obavljaju neku umjetničku djelatnost, ali u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost nisu samostalni umjetnici, ako ispunjavaju uvjete iz čl. 22. Zakona, tj. ako im je godišnja vrijednost oporezivih isporuka u prethodnoj godini prešla svotu od 85.000,00 kuna, porezni su obveznici i na obavljene isporuke zaračunavaju porez na dodanu vrijednost. Isto se odnosi ...