Mišljenja.hr

Obračun PDV-a na usluge u svezi s isporukama gotovog novca

Datum objave: 24.03.2004., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/03-01/385

Financijska agencija (u daljnjem tekstu: FINA), postavila nam je pitanje o primjeni odredbi čl. 11., st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na promet domaćih i stranih sredstava plaćanja, odnosno primjenu ovog poreznog oslobođenja na usluge koje FINA u svezi s isporukama gotovog novca obavlja u ime i za račun Hrvatske narodne banke i poslovnih banaka. Naše je mišljenje: Pre..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak