Uputili ste nam pismo s pitanjem je li PB dužna obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost po računima inozemne banke Commerciale Italiana (BCI) iz Milana, kad im ta banka ispostavlja račune za troškove svojih zaposlenika koje šalje (ustupa) Privrednoj banci u Zagrebu radi prijenosa znanja iz područja bankarskih poslova. Pitanje je primjenjuju li se u tom slučaju odredbe čl. 5., st. 6., t. 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95.,164/98.,105/99.,54/00. i 73/00.), a koje propisuju da se kod usluga ustupanja osoblja primjenjuje mjesto oporezivanja prema mjestu primatelja usluge, što bi u ovom slučaju značilo da je porezni obveznik Privredna banka iz Zagreba. Na navedeno pitanje u nastavku odgovaramo. Činjenica je da se usluge ustupanja osoblja u smislu čl. 5., st. 6., t. 7. Zakona oporezuju prema mjestu primatelja usluge, pa ako je primatelj usluge poduzetnik u tuzemstvu dužan je obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost sukladno čl. 19., st. 2. Zakona. Odredbama čl. 11., st. 1., t. 2. Zakona propisano je da su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost usluge i isporuke dobara banaka, štedionica i štedno-kreditnih organizacija te društava osiguranja ...