Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u sljedećim slučajevima: 1. Podnositelj upita u međunarodnom poštanskom prometu (unutar i izvan Europske unije) obračunava i prima obračune za terminalne naknade. To su naknade koje zemlja primatelj pošiljke obračunava zemlji pošiljatelju za distribuciju pošiljaka na svom teritoriju. Obrasci obračuna propisani su aktima Svjetske poštanske unije i nemaju sve elemente računa za potrebe PDV-a, predviđaju kvartalno ili godišnje obračunavanje te kod nekih vrsta terminalnih naknada - prijeboj (zemlja koja ima veće potraživanje izdaje obračun na kojem iskazuje svoje potraživanje i svoj dug prema drugoj zemlji i naplaćuje samo razliku). U vezi s navedenim postavljeno je pitanje da li su navedene usluge oslobođene PDV-a ili su to usluge koje su izvan sustava PDV-a? 2. Nadalje, podnositelj upita obavlja i usluge međunarodnih poštanskih uputnica odnosno usluge prijenosa novca u međunarodnom prometu. Ove usluge omogućuju korisniku primanje novca iz inozemstva i slanje u inozemstvo i dijele se prema načinu transfera i načinu isporuke. Klasična poštanska uputnica fizički putuje do poštanskog ureda u mjestu primatelja, odakle ju poštar prenosi primatelju skupa s doznačenim ...