Društvo E. N. T. d.d., kupilo je od kompanije E. AB Stockholm početkom godine robu veće vrijednosti. Radi se o robi zastarjele tehnologije koja se koristi za održavanje u garantnim rokovima po ranije sklopljenim ugovorima. S društvom E. AB je dogovoreno da za robu koja se ne iskoristi neće biti povrata (zbog velikih transportnih troškova) već će je društvo E. N. T. d.d. uništiti i njima prefakturirati. Dana 22. rujna 2003. društvo je uništilo dio robe - konektore i kablove putem društva za zbrinjavanje otpada. Uništenju nije bio prisutan djelatnik Porezne uprave, iako je Područni ured Porezne uprave bio na vrijeme pozvan. Pitanje je smatra li se fakturiranje uništene robe društvu E. AB Stockholm isporukom koja podliježe oporezivanju PDV-om? Naše je mišljenje: Prema odredbi čl. 25. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 198/03.), manjak dobara zbog neodgovarajuće kvalitete, proteka roka trajanja te kala, rastepa, loma i kvara utvrđenog iznad visine propisane odlukama Gospodarske i Obrtničke komore, je porezno priznati manjak tj. ne smatra se vlastitom potrošnjom u smislu odredbe čl. 2., st. 1., t. 2a) ...