Hrvatska gospodarska komora, postavila je upit u vezi s obračunavanjem poreza na dodanu vrijednost u slučaju postavljanja vlastitih osnovnih sredstava u prodajne objekte drugih poslovnih subjekata. Naime, radi unapređenja prodaje proizvoda iz vlastite proizvodnje vrlo često poduzetnici daju drugim poduzetnicima (koji mogu i ne moraju biti obveznici poreza na dodanu vrijednost) na uporabu osnovna sredstva primjerice rashladne uređaje, automate za pića i napitke i slično, te se postavlja pitanje smatraju li se navedene poslovne aktivnosti oporezivom isporukom u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Člankom 2. stavak 1. točka 1a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 76/07.) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Člankom 2. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke dobara i usluga što ih trgovačka društva kao i drugi oblici zajedničkog obavljanja gospodarske ili druge djelatnosti obavljaju vlasnicima udjela i članovima njihove uže obitelji, za koje primatelji tih dobara i ...