Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavilo nam je dopisom KLASA; 330- 01/09-01/596, URBROJ: 526-05-02/1-09-2 od 04. studenoga 2009. godine; upit gospodina'. A. Z. u vezi plaćanja poreza na cestovna motorna vozila kod operativnog leasinga. U priloženom upitu gospodin Z. navodi da kao fizička osoba ima vozilo u najmu putem operativnog leasinga te da je leasing kuća, kao najmodavac i vlasnik vozila, prebacila plaćanje poreza na cestovna motorna vozila na gospodina Z. Obzirom da je odredbama članka 17. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93. i 73/08.) propisano da porez na cestovna motorna vozila plaćaju vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikala, postavlja se pitanje o ispravnosti postupanja leasing kuće.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 17. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93. i 73/08.) porez na cestovna motorna vozila plaćaju vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikala.

Prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 1a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. – 94/09.) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši ...