Osiguravajuće društvo "G." uputilo nam je dopis u kojem navode da je u 2002. njihovom klijentu otuđen osobni automobil te da su mu, temeljem police kasko osiguranja, početkom 2003. isplatili štetu. Klijent, pravna osoba u sustavu je poreza na dodanu vrijednost, a odrekao se prava na vozilo u korist osiguravajućeg društva. U travnju 2003. otuđeno vozilo pronađeno je u inozemstvu, te dopremljeno u Zagreb. Zatražili su mišljenje jesu li obvezni platiti porez na dodanu vrijednost, odnosno neki drugi porez pri registraciji istog vozila na osiguravajuće društvo? Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Sukladno čl. 2., t. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu. Obveza poreza na dodanu vrijednost, prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, načelno nastaje isporukom dobra ili obavljanjem usluge koju obavi obveznik poreza na dodanu vrijednost. Prema odredbi čl. 3., st. 1. Zakona i čl. 3., st. 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 58/03.) isporuka u općenitom smislu postoji kada isporučitelj daje primatelju ...