Podnositelj upita obratio se upitom Poreznoj upravi u vezi obračuna PDV-a na organizaciju prijevoza i prijevoza robe kroz carinsko područje Republike Hrvatske. U upitu se navodi da tuzemno društvo organizira otpremu željeznicom, primjerice u Mađarsku – kompletni vlakovi za robu koja iz trećih zemalja brodom dolazi u luku Rijeka za kupce sa sjedištem u drugim državama članicama Europske unije. Nadalje, u upitu se navodi da tuzemno društvo u polju broj 4. teretnog lista CIM navodi primatelja robe s njegovim poreznim brojem u državi članici Europske unije, da se roba uvozno ne carini, već se otprema u provoznom postupku preko teritorija Republike Hrvatske (od luke Rijeka do granice u Koprivnici) kao carinska roba te da za uslugu prijevoza željeznicom od Luke Rijeka do granice s Mađarskom tuzemno društvo koje obavlja željeznički prijevoz obračunava PDV.   Također, u upitu se navodi da tuzemno društvo organizira otpremu stranih praznih kontejnera sa kontejnerskog terminala Rijeka koji je pod carinskim nadzorom na kontejnerski terminal u Budimpešti na način da se otprema vrši iz Rijeke po nalogu stranih brodara koji su pošiljatelji te ujedno i primatelji u Budimpešti. U upitu se navodi da se i ovom slučaju ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.